Krka ()

Медиен център

Добре дошли в медийния център на Krka, където ще намерите общодостъпна информация и новини, корпоративна информация, биографии на членовете на Борда на мениджърите, структурата на Борда на надзорниците, набор от фото- и видеоматериали, публикации и съобщения в медиите, както и информация за това какво представлява Krka.

За допълнителна информация, моля, обръщайте се към отдела за връзки с обществеността:

Телефон +386 7 332 10 02, +386 7 331 72 19
Факс +386 7 331 20 32
E-mail odnosi-z-javnostmi@krka.biz

Контакти

Ръководител на отдела за връзки с обществеността
Elvira Medved
Телефон +386 7 332 10 02
Факс +386 7 331 20 32
E-mail elvira.medved@krka.biz

Simona Gorjup
Телефон +386 7 331 72 19
Факс +386 7 331 20 32
E-mail simona.gorjup@krka.biz

Линкове с уеб-сайта на английски език


Krka, d. d., Novo mesto, Slovenija, Представителство в България, София 1407, улица “Якубица” 19, телефон: (02) 9623450, телефакс: (02) 9623520, E-mail: sofia@krka.biz
© 2000 - 2015 — About web presentation