Продукти с рецепта

Страницата съдържа обща информация. За по-подробна специализирана информация, моля, .

Нашите продукти

Описанията на лекарствените продукти имат само и единствено информационна цел и не представляват продажбен каталог.

Съобщаване на нежелани лекарствени реакции
Ако желаете да съобщите за нежелана лекарствена реакция, моля, попълнете дадения по-долу формуляр.