Ветеринарномедицински продукти

Нашите продукти

 1. Catobevit 100 mg/ml + 0,05 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, коне, кучета и котки

 2. Selehold 120 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 10,1–20 kg (Противопаразитни стредства)

 3. Selehold 15 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки и кучета ≤ 2,5 kg (Противопаразитни стредства)

 4. Selehold 240 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 20,1–40 kg (Противопаразитни стредства)

 5. Selehold 30 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 2,6–5 kg (Противопаразитни стредства)

 6. Selehold 360 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 40,1–60 kg (Противопаразитни стредства)

 7. Selehold 60 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 5,1–10 kg (Противопаразитни стредства)

 8. Атакса 1250 mg/250 mg спот он разтвор за кучета с телесна маса от 10 kg до 25 kg

  Атакса 1250 mg/250 mg спот он разтвор за кучета с телесна маса от 10 kg до 25 kg (Противопаразитни стредства)

 9. Атакса 200 mg/40 mg спот он разтвор за кучета с телесна маса до 4 kg

  Атакса 200 mg/40 mg спот он разтвор за кучета с телесна маса до 4 kg (Противопаразитни стредства)

 10. Атакса 2000 mg/400 mg спот он разтвор за кучета с телесна маса над 25 kg

  Атакса 2000 mg/400 mg спот он разтвор за кучета с телесна маса над 25 kg (Противопаразитни стредства)

Описанията на лекарствените продукти имат само и единствено информационна цел и не представляват продажбен каталог.

Преди употреба прочетете листовката!
Консултирайте се с Вашия ветеринарен или фармацевт относно рисковете и възможните нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани лекарствени реакции
Ако желаете да съобщите за нежелана лекарствена реакция, моля, попълнете дадения по-долу формуляр.