Ветеринарномедицински продукти

Нашите продукти

  1. Selehold 120 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 10,1–20 kg (Противопаразитни стредства)

  2. Selehold 15 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки и кучета ≤ 2,5 kg (Противопаразитни стредства)

  3. Selehold 240 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 20,1–40 kg (Противопаразитни стредства)

  4. Selehold 30 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 2,6–5 kg (Противопаразитни стредства)

  5. Selehold 360 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 40,1–60 kg (Противопаразитни стредства)

  6. Selehold 45 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки 2,6–7,5 kg (Противопаразитни стредства)

  7. Selehold 60 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки 7,6–10 kg (Противопаразитни стредства)

  8. Selehold 60 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 5,1–10 kg (Противопаразитни стредства)

  9. Амкофен 16 mg/40 mg филмирани таблетки за котки (Противопаразитни стредства)

  10. Амкофен 4 mg/10 mg филмирани таблетки за малки котки и котенца (Противопаразитни стредства)

Описанията на лекарствените продукти имат само и единствено информационна цел и не представляват продажбен каталог.

Преди употреба прочетете листовката!
Консултирайте се с Вашия ветеринарен или фармацевт относно рисковете и възможните нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани лекарствени реакции
Ако желаете да съобщите за нежелана лекарствена реакция, моля, попълнете дадения по-долу формуляр.