Ветеринарномедицински продукти

Нашите продукти

 1. Selehold 120 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 10,1–20 kg

  Selehold 120 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 10,1–20 kg (Противопаразитни)

 2. Selehold 15 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки и кучета ≤ 2,5 kg

  Selehold 15 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки и кучета ≤ 2,5 kg (Противопаразитни)

 3. Selehold 240 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 20,1–40 kg

  Selehold 240 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 20,1–40 kg (Противопаразитни)

 4. Selehold 30 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 2,6–5 kg

  Selehold 30 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 2,6–5 kg (Противопаразитни)

 5. Selehold 360 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 40,1–60 kg

  Selehold 360 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 40,1–60 kg (Противопаразитни)

 6. Selehold 45 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки 2,6–7,5 kg

  Selehold 45 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки 2,6–7,5 kg (Противопаразитни)

 7. Selehold 60 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки 7,6–10 kg

  Selehold 60 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки 7,6–10 kg (Противопаразитни)

 8. Selehold 60 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 5,1–10 kg

  Selehold 60 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 5,1–10 kg (Противопаразитни)

 9. Дехинел 230 mg/20mg филмирани таблетки за котки

  Дехинел 230 mg/20mg филмирани таблетки за котки (Противопаразитни)

 10. Дехинел Плюс овкусени таблетки за кучета

  Дехинел Плюс овкусени таблетки за кучета (Противопаразитни)

Описанията на лекарствените продукти имат само и единствено информационна цел и не представляват продажбен каталог.

Преди употреба прочетете листовката!
Консултирайте се с Вашия ветеринарен или фармацевт относно рисковете и възможните нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани лекарствени реакции
Ако желаете да съобщите за нежелана лекарствена реакция, моля, попълнете дадения по-долу формуляр.