Ветеринарномедицински продукти

Нашите продукти

 1. Дехинел 230 mg/20mg филмирани таблетки за котки

  Дехинел 230 mg/20mg филмирани таблетки за котки (Противопаразитни)

 2. Дехинел Плюс овкусени таблетки за кучета

  Дехинел Плюс овкусени таблетки за кучета (Противопаразитни)

 3. Милпразон 12.5 mg/125 mg таблетки за кучета с тегло най-малко 5 kg

  Милпразон 12.5 mg/125 mg таблетки за кучета с тегло най-малко 5 kg (Противопаразитни)

 4. Милпразон 16 mg/40 mg филмирани таблетки за котки с тегло най-малко 2 kg

  Милпразон 16 mg/40 mg филмирани таблетки за котки с тегло най-малко 2 kg (Противопаразитни)

 5. Милпразон 2.5 mg/25 mg таблетки за малки кучета и кученца с тегло най-малко 0,5 kg

  Милпразон 2.5 mg/25 mg таблетки за малки кучета и кученца с тегло най-малко 0,5 kg (Противопаразитни)

 6. Милпразон 4 mg/10 mg филмирани таблетки за малки котки и котенца с тегло най-малко 0,5 kg

  Милпразон 4 mg/10 mg филмирани таблетки за малки котки и котенца с тегло най-малко 0,5 kg (Противопаразитни)

 7. Милпразон CHEWABLE 12,5 mg/125 mg филмирани таблетки за кучета с тегло най-малко 5 kg

  Милпразон CHEWABLE 12,5 mg/125 mg филмирани таблетки за кучета с тегло най-малко 5 kg (Противопаразитни)

 8. Милпразон CHEWABLE 2,5 mg/25 mg филмирани таблетки за малки кучета и кученца с тегло най-малко 0,5 kg

  Милпразон CHEWABLE 2,5 mg/25 mg филмирани таблетки за малки кучета и кученца с тегло най-малко 0,5 kg (Противопаразитни)

 9. Селехолд 120 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 10,1–20 kg

  Селехолд 120 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета 10,1–20 kg (Противопаразитни)

 10. Селехолд 15 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки и кучета ≤ 2,5 kg

  Селехолд 15 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за котки и кучета ≤ 2,5 kg (Противопаразитни)

Описанията на лекарствените продукти имат само и единствено информационна цел и не представляват продажбен каталог.

Преди употреба прочетете листовката!
Консултирайте се с Вашия ветеринарен лекар относно рисковете и възможните нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани лекарствени реакции на ветеринарномедицински продукти
Ако желаете да съобщите за нежелана лекарствена реакция, моля, попълнете дадения по-долу формуляр.