Фиприст 402 mg спот-он разтвор за кучета (Противопаразитни)

  • Обща информация

Описанията на лекарствените продукти имат само и единствено информационна цел и не представляват продажбен каталог.

Преди употреба прочетете листовката!
Консултирайте се с Вашия ветеринарен лекар относно рисковете и възможните нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани лекарствени реакции на ветеринарномедицински продукти
Ако желаете да съобщите за нежелана лекарствена реакция, моля, попълнете дадения по-долу формуляр.