Милпразон 4 mg/10 mg филмирани таблетки за малки котки и котенца с тегло най-малко 0,5 kg (Противопаразитни)

  • Обща информация

Описанията на лекарствените продукти имат само и единствено информационна цел и не представляват продажбен каталог.

Преди употреба прочетете листовката!
Консултирайте се с Вашия ветеринарен лекар относно рисковете и възможните нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани лекарствени реакции на ветеринарномедицински продукти
Ако желаете да съобщите за нежелана лекарствена реакция, моля, попълнете дадения по-долу формуляр.