Съобщение за нежелани реакции на ветеринарно-медицински продукти

  1. Съобщаване на нежелани лекарствени реакции

  2. Предишно използване на продукта при това животно (и)

  3. Предишна реакция на тези животни към продукта

  4. Бихме искали да Ви информираме, че когато съобщавате нежелана реакция на Крка България, ще споделите лични данни, които трябва да обработваме и съхраняваме трайно, в съответствие със законодателството, уреждащо лекарствените продукти. Ще използваме Вашите данни само за целите на проследяването, анализа и докладването, свързани с безопасността на продукта. Моля, прочетете повече за защитата на личните данни тук.