Прозрачност и докладване

Стремим се да докладваме подробно и прозрачно за бизнес действията на компанията и да осигуряваме пълна, честна, навременна и релевантна информация на регулаторните органи, на акционерите, на инвеститорите, на медиите, на анализаторите, на търговците и на цялото общество.

Нашите доклади не се базират само на общите финансови отчети. Те включват и по-широките екологични и социални аспекти на нашите бизнес дейности.

Годишни доклади (на английски)