Публикуване на трансферите

Всички финансови и нефинансови активи, които се предоставят на професионалисти от сферата на здравеопазването, на здравни организации и на пациентски организации, са прозрачни и са публикувани на уебсайта на годишна база до 30 юни за предходната година.

Архив