Работа в Крка

Ние ценим знанието и насърчаваме креативността. Ние сме една от водещите генерични компании в света. Ние предлагаме на нашите служители оптимални условия на труд и възможности за развитие. Онова, което характеризира нас, работещите в Крка, са отличните постижения, а креативността е нашият начин на живот.

Защо да работите в Крка?

Постиженията на Крка в бизнеса се базират на отговорността и знанието на нейните служители. Крка носи отговорност за наемането, мотивирането и запазването на лоялни и отговорни служители и за изграждането на международна корпоративна култура.

Ние знаем, че за всяка бизнес среда, където единственото постоянно нещо е промяната, човешкият капитал става основен източник за предимство пред конкуренцията.

Успехът на нашата дългосрочена, систематична работа и на инвестирането ни в служителите се потвърждава от безбройните награди и премии, получени от компания Крка в Словения и от   филиалите ѝ в целия свят.

В продължение на няколко години ние печелим наградата „ТОП 10 Мениджмънт Тренинг” за систематично инвестиране в знанието.