За Крка България

Крка е една от водещите генерични фармацевтични компании в света с адрес на управление в Словения. Компанията има 60-годишни традиции в производството и продажбата на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, без лекарско предписание и ветеринарномедицински продукти.

Крка има съществено присъствие на фармацевтичните пазари както в Източна, Централна, Югоизточна Европа, така и в Западна Европа. Ние все повече разширяваме своето присъствие на пазарите в Близкия изток, Африка и Америка.

Производствените и дистрибуторските ни центрове са разположени в Словения, Руската федерация, Полша, Хърватия и Германия. Всички наши продукти са произведени в съответствие с най-строгите международни стандарти за контрол на качеството (IMB, GMP ЕС и FDA GMP, WHO-GMP, ISO 9001, HACCP) и контрол за опазване на околната среда (ISO 14001).

Нашето конкурентно предимство е вертикално интегрирания бизнес модел, който дава възможност за планиране и контрол на целия процес  – от нуждите на клиентите, научноизследователската  дейност, производството на суровини, складирането, контрола на качеството и дистрибуцията,  до мониторинга на удовлетвореността на клиентите. Този модел осигурява качество, цена, безопасност, ефикасност и наличност на нашите продукти.

Крка е в България от 1995 г. Оттогава ние постоянно увеличаваме нашето портфолио от продукти и присъствие на пазара. През 2013 г. се трансформирахме от търговско представителството в дъщерното дружество Крка България ЕООД.

Актуалното ни портфолио за българския пазар се състои основно от лекарствени продукти за лечение на високо артериално налягане, за намаляване на холестерола, за потискане на киселинната секреция на стомаха и за терапия на болка. Лекарствените продукти при кашлица и болка в гърлото, както продуктите съдържащи витамини и минерали, са основните представители на нашето портфолио за продукти, отпускани без рецепта. Крка е една от малкото фармацевтични компании, които предлагат на българския пазара ветеринарномедицински продукти за продуктивни животни и животни за компания.

Нашата цел е да предложим подходящо решение в практиката на медицинските специалисти, чрез разнообразно портфолио от активни субстанции и лекарствени форми. По този начин улесняваме избора на оптимална терапия за всеки пациент.

Крка България ЕООД

София 1766
улица “Бизнес парк София” №1
сграда 5, вх. А, партер
България

Телефон: + 359 2 96 23 450
Телефакс: + 359 2 96 23 520
E-mail: info.bg@krka.biz


Изглед Крка България ЕООД в по-голяма карта.