За Крка

Основно направление в дейността на Крка е производството на лекарствени продукти по лекарско предписание, лекарствени продукти без лекарско предписание, на ветеринарномедицински продукти и на хранителни добавки и козметика. 

Компанията е фокусирана върху развитието на висококачествени генерични лекарства със собствена търговска марка, които предлагат допълнителна добавена стойност и се предлагат на пазара под собствени търговски марки.