Здравеопазване

Редовно предоставяме на професионалистите от обществото цялата релевантна информация за нашите продукти. Особено се стараем да гарантираме, че информацията, служеща за основа на подходящата и безопасна употреба на нашите продукти, е актуална. Нашите медицински представители минават през редовни курсове. Освен това разработваме модерно дигитално съдържание за професионалистите от обществото. Подкрепяме и сме съоснователи на дружества и асоциации.

В комуникацията си с професионалистите от обществото действаме отговорно и в съответствие със законите и с останалите разпоредби, отнасящи се до бизнес действията, включително с разпоредбите за продуктовия маркетинг и за защитата на личните данни, и се придържаме към добрата бизнес практика и към „Кодекса за рекламирането” на „Крка”.